Davet ve Konular

UDAİS 2021

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG)’nun düzenleyeceği VI. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu’nu (UDAİS 2021) (uluslararası katılımlı) 4 – 7 Şubat 2021 tarihlerinde, Online Simpozyum olarak yapacağımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek ve artan diyabet oranları, diyabetik ayağı yönetmeyi kritik bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde diyabetik bireyler 20 saniyede bir -büyük oranda diyabetik ayak yaraları nedeniyle- uzuv kaybına uğramaktadır. Ne yazık ki majör ampütasyon yapılmış diyabetik hastalardaki ölüm oranları bazı ölümcül kanserlerin sonucu olan ölüm oranlarına benzerdir. Simpozyumumuzun amacı diyabet hastalarında ayak komplikasyonlarının bilimsel bilgiler ışığında çeşitli yönleriyle tartışılması, paylaşılması ve bu komplikasyonların önlenmesine yönelik ortaya çıkan bilgilerin yayılmasıdır.

Daha önceki UDAİS’lerde olduğu gibi ülkemizde ve dünyadaki konu ile ilgili derneklerin destekleriyle, yoğun bilimsel içeriğiyle, ülkemizde ve dünyada konunun uzmanlarının sunumu ve deneyimleriyle, siz katılımcıların katkılarıyla Antalya’nın en güzel zamanında düzenlenecek olan simpozyumumuza konu ile ilgili tüm sağlık çalışanlarını bekliyoruz.

UDAİS 2021’de buluşmak dileğiyle,

Saygılarımızla…

KLİMİK Derneği DAİÇG adına Simpozyum Başkanları
Prof. Dr. M. Bülent ERTUĞRUL
Prof. Dr. Özge TURHAN

Ana Konular

Diyabetik Ayak – Global Sorun

Diyabetik Ayak Tedavisinde Son Rehberler

Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Tedavisinde Antibiyotik Dışı Tedavi Yöntemleri

Diyabetik Ayak ve Rehabilitasyon; Tedavi Öncesinde, Tedavi Sırasında ve Sonrasında

Diyabetik Ayakta Ağrı Yönetimi

Diyabetik Ayak Tedavisinde Oksijen Temelli Yaklaşımlar

Kronik Yara Bakım Ürünleri

Diyabetik Ayak Tedavisinde Son Yıllarda Öne Çıkan Çalışmalar

Kronik Yara Bakım Hemşiresi ve Diyabetik Ayakta Bakım

Diyabetik Ayak İçin Rekonstrüksiyon; Ne Zaman, Hangi Yöntem

Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Etkenler ve Direnç Sorunu

Diyabetik Ayak ve Moleküler Çalışmalar

Diyabetik Ayakta Yükten Kurtarma ve Uygun Ortez – Protez

Diyabetik Ayak Yarasının Tedavisinde Beslenme ve Sorunları

Diyabetik Ayak Yarasının Bakımında Teknolojik Gelişmeler

Diyabetik Ayak Tedavisinde Büyüme Faktörleri ve Diğer Yardımcı Yöntemler

Diyabetik Ayak ve Vasküler Yaklaşımlar

Podoloji; Dünya ve Türkiye

Diyabetik Ayak Bakım Üniteleri