Bildiri Özetleri

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 25 Ocak 2021’dir.

6. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu UDAİS 2021’e bildiri gönderimi yalnızca www.udais2021.org web sitesi üzerinden gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiri özetleri Türkçe/İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe/İngilizce olarak yapılacaktır. Bildiri Değerlendirme Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:

 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi, Sözlü (Araştırma) veya Sözlü (Olgu) veya Poster (Araştırma) veya Poster(Olgu) belirtilmelidir
 • Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır)
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
 • Bildiri özeti boşluklar dâhil 3000 harfi geçmemelidir.
 • Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre ayrılmalı ve özet içerisinde bu başlıklar satırbaşlarına BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır.

Sözlü(Araştırma) ve Poster(Araştırma) Bildirileri :
GİRİŞ ve AMAÇ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA ve SONUÇ

Sözlü(Olgu) ve Poster(Olgu) Bildirileri :
AMAÇ, OLGU, SONUÇ

 

 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.
 • Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.
 • Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen (olgu sunumları hariç) çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Online bildiri sistemi üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirmeler internet üzerinden, araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, araştırmacılardan en az birinin simpozyum kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

Gönderilmiş bildiri özetleri, aşağıda ana başlıkları verilmiş ölçütlere göre değerlendirilecektir:

 • AMAÇ (açık bir amaç belirlenmesi):Çalışmanın açık bir hipotezi, araştırma sorusu veya amacının olup olmaması
 • YÖNTEM (geçerli yöntemlerin kullanımı): Çalışmanın yönteminin belirtilmesi; belirtilen yöntemin, bu tip araştırmalar için geçerli bir yöntem olup olmadığı; araştırmanın eksiksiz ve sistematik olarak yapılıp yapılmadığı, uygun istatistiksel yöntemlerin kullanılıp kullanılmadığı.
 • ÖNEMİ (bilimsel katkı sağlaması): Çalışma sonuçlarının, Diyabetik Ayak alanında var olan bir bilgi boşluğuna yanıt vermek, bir hastalığın gelişme sürecini anlamak, hastalığın tanı veya tedavisinde ilerlemelere yol açmak bakımından önemli olup olmadığı
 • SUNUMU (açık, doğru ve uygun ifade edilmesi): Başlığın ve özetin açık bir dille, özet yazım ve imla kurallarına uygun olarak, mantıklı ve çarpıcı bir biçimde yazılıp yazılmadığı

Kabul – Ret Yanıtları

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Kabul veya ret yanıtları 20 Ocak 2021 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.