6. Simpozyum

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG)’nun düzenleyeceği VI. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu’nu 5-8 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştireceğiz.

Kayıt

İndirimli Konaklamaiçin Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2020. İptal ve Kayıt için Son Tarih: 1 Kasım 2020.

Konaklama

İndirimli Konaklama için Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2020. İptal ve Kayıt için Son Tarih: 1 Kasım 2020. İsim Değişikliği için Son Tarih: 2 Ocak 2021.

Destekleyen Dernekler