6. Simpozyum

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG)’nun düzenleyeceği VI. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu’nu 4-7 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğiz.

Uluslararası Simpozyum

UDAİS 2021, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği  Madde 7.3’te aranan Uluslararası Kongre koşullarını taşımaktadır. UDAİS 2021’deki tüm sunumlar, bu Yönetmeliğin ekindeki Faaliyet ve Puan Tablosu’na göre, Uluslararası Tebliğ olarak puanlanabilecektir.

Online Simpzoyum

UDAIS 2021 simpozyumu bu yıl online olarak gerçekleştireceğiz. Yakında detaylı bilgi paylaşacağız.

UDAİS 2021 için Kayıt

Son tarih: 25 Ocak 2021

Destekleyen Dernekler