6. Simpozyum

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG)’nun düzenleyeceği VI. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu’nu 4-7 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğiz.

Kayıt

UDAIS 2021 simpozyumuna kayıt ve kayıt iptal için son başvuru tarihi: 1 Aralık 2020.

Online Simpzoyum

UDAIS 2021 simpozyumu bu yıl online olarak gerçekleştireceğiz. Yakında detaylı bilgi paylaşacağız.

Destekleyen Dernekler